Kriterier for økonomisk støtte fra AKFO

Søknad om økonomisk støtte, søknadsskjema trykk her

----------------------------------

I juni 2018 ble det besluttet å endre kriteriene for økonomisk støtte fra AKFO. Støtteordningen har som formål å styrke formidlingen av kunst gjennom kunstforneingens utstillinger i Akershus fylkeskommune.

---------------------------------

Hvem kan motta støtte?

 • Kunstforeninger som er medlem av AKFO

Hva kan det søkes støtte til?.

Utstillinger og kunstprosjekter som:

 • Involverer barn og ungdom og bidrar til mangfold
 • Bidrar til økt samarbeid mellom flere kunstforeninger
 • Kunstnerisk underholdning, foredrag og/eller annen aktivitet knyttet til kunstformidling
Det gis IKKE tilskudd til:
 • Drift av kunstforeninger og institusjoner
 • Dekking av underskudd
 • Reisevirksomhet
Betingelser
 • Søknad sendes på utfylt skjema til post@akfo.no.
 • Søknader behandles fortløpende i AKFOs styremøter.
 • Det søkes på forhånd - senest 2 måneder før arrangementet. Søknaden skal inkludere budsjett og andre søkandskilder, og må angi hvilken sum det søkes om. Årsregnskap med balanse og årsmelding for foregående år vedlegges søknaden.
 • En kort rapport med regnskap skal sendes AKFO etter gjennomført arrangement/prosjekt. Støtten vil bli utbetalt så snart rapporten foreligger. Søkere oppfordres til å søke støtte også fra andre kilder. Søknaden skal inneholde informasjon om hvem dette i tilfelle er.
 • Dersom støtten innvilges, skal AKFOS logo vises på markedsføringsmateriell for den aktuelle aktiviteten. Ta kontakt med AKFO for å få denne tilsendt.
 

 

 

 

Aktiviteter

Levert av WebSite AS